5 sterren
8.9/10

Huurvoorwaarden

Op het huren van  fietsen (inclusief (E-)bakfietsen), zijn de huurvoorwaarden Fietsbedrijven (versie juli-2017), en voor de (elektrisch) gemotoriseerde (E-) scooters/brommers en Speed Pedelecs de huurvoorwaarden gemotoriseerde tweewielerbedrijven (versie april 2018), van toepassing zoals opgesteld door de BOVAG alsmede de toegevoegde voorwaarden van de verhuurder. De volledige versies zijn beschikbaar en worden op verzoek verstrekt.

Van der Linde Fietsen B.V.
Kikkertstraat 3
1795 AA De Cocksdorp
KVK: 91834708
BTW: NL865787566B01
Tel: 0222 316432

De volgende afwijkende bepalingen gelden:
– Artikel 4 – Ontbinding is in geen enkel geval van toepassing en geldt niet;
– Artikel 8 – lid 5: Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
– Artikel 9 – lid 6: Huuritem mag het eiland Texel niet verlaten;
– Artikel 14 – lid 3 & 6: Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;

De volgende afwijkende bepalingen gelden voor de huur van een (E-) scooter/brommer en Speed-pedelec: 

– Artikel 4 – Ontbinding is in geen enkel geval van toepassing en geldt niet;
– Artikel 8 – lid 5: Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
– Artikel 9 – lid 2: Het is niet toegestaan enige verandering aan de E-scooter/Speed-Pedelec of aan het gehuurde aan te brengen.
– Artikel 9 – lid 4: Huuritem mag het eiland Texel niet verlaten;

Samenvatting van de belangrijkste BOVAG voorwaarden/toegevoegde voorwaarden

– Eigen risico bedraagt max. € 150 per fiets, € 300 per elektrische fiets en €500 per E-scooter/Speed-Pedelec, mits de huurvoorwaarden in acht zijn genomen (12.1).

Wilt u geen eigen risico, dan kunt u het ‘Fietsen op Texel Zekerheden’- pakket afsluiten
– De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde (bij groepen de hoofdhuurder);
– Het vroegtijdig retourneren van het gehuurde geeft geen recht op restitutie;
– Het gehuurde mag het eiland Texel niet verlaten;
– Betaling geschied voorafgaand aan de huurperiode;
– De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij niet opvolgen van deze huurvoorwaarden, de fiets, zonder recht op restitutie van de huursom, in te nemen;
– Het gehuurde dient bij het filiaal waar het gehuurd is ingeleverd te worden;
– De verhuurder behoudt zich het recht om borg te berekenen;
– De huurder is verplicht goede zorg te dragen voor de fiets/e-scooter/speed-pedelec:
·  De fiets/e-scooter/speed-pedelec dient op slot gezet te worden;
·  De huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets/e-scooter/speed-pedelec
·  De accu dient volgens de betreffende instructies opgeladen te worden;
·  De huurder dient bagage correct te bevestigen;
·  De huurder moet ervoor zorgen dat de fiets/e-scooter/speed-pedelec niet gebruikt wordt door iemand die hier niet toe in staat of bevoegd is;

– E-scooters/brommers kunnen alleen door personen boven de 16 jaar gehuurd en bestuurd worden en:
·  De bestuurder dient zijn brommer- of auto/motorrijbewijs aan de verhuurder te tonen;
·  De verhuurder zal het rijbewijsnummer noteren bij het verhuurnummer wat dan ook alleen door die bevoegde bestuurder bestuurd mag worden;
·  De  bestuurder dient zich aan de wettelijk geldende verkeersregels en de geldende Fietsen op Texel gemotoriseerde tweewieler verhuurvoorwaarden te houden;

– Het gehuurde mag niet gebruikt worden buiten de daarvoor bestemde wegen/paden. 

·  (De fiets/E-scooter/Speed-Pedelec mogen dus ook NIET op het strand komen);
– Het is niet toegestaan enige verandering aan de fiets/e-scooter/speed-Pedelec of aan het gehuurde te brengen; 
– Het zelf bevestigen van een eigen fietskar aan de gehuurde fiets of omgekeerd het bevestigen van een gehuurde fietskar aan een eigen fiets is niet toegestaan;
– Het is verboden personen achterop een bagagedrager mee te nemen (behoudens in van verhuurder gehuurde kinderzitjes);
– De huurder is verplicht schade en/of vermissing zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder;
– Het is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren;
– Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
·  Bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 10% van de huursom;

·  Bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 30% van de huursom;
·  Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
·  Bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90%van de huursom;
·  Bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom

VOORWAARDEN ‘FIETSEN OP TEXEL ZEKERHEDEN’ – PAKKET

Huurder kan bij verhuurder per gehuurd object het ‘Fietsen op Texel Zekerheden’ – pakket afsluiten, de kosten hiervoor zijn 10% van de totale huurprijs, exclusief de eventuele borgsom. Als huurder met verhuurder het ‘Fietsen op Texel Zekerheden’ – Pakket heeft afgesloten, is huurder voor het betreffende object:

– Geen kosten verschuldigd bij annulering in geval van overlijden van naasten aan huurder of van personen waarvoor het gehuurde is gehuurd; · In aanvulling en in afwijking van de annuleringskostenstaffel uit de BOVAG/SER verhuurvoorwaarden is er -ongeacht de ‘timing’- geen annuleringskostenvergoeding verschuldigd bij annulering ingeval van overlijden van naasten van huurder of van personen waarvoor het gehuurde is gehuurd;

– Geen kosten verschuldigd bij annulering (minimaal 48 uur voor aanvang van de huurperiode) als de persoon waarvoor het object is gehuurd ziek is geworden voorafgaand aan de huurperiode en geen gebruik zal maken van het gehuurde object wegens deze ziekte; · In aanvulling en in afwijking van de annuleringskostenstaffel uit de BOVAG/SER verhuurvoorwaarden is er geen annuleringskostenvergoeding verschuldigd bij annulering, minimaal 48 uur voor aanvang van de huurperiode, als de persoon waarvoor het object is gehuurd ziek is voorafgaand aan de huurperiode en geen gebruik zal maken van het gehuurde object wegens deze ziekte.

– Het eigen risico wordt nooit in rekening gebracht bij schade aan het gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door schade of vermissing (ook wel diefstal of verlies) genoemd buiten het eiland Texel.
– Consument is gelet op de BOVAG/SER verhuurvoorwaarden voor schade van de ondernemer in de regel per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Wegens ons ‘Fietsen op Texel Zekerheden’

– Pakket geldt echter: · Het eigen risico wordt nooit in rekening gebracht bij schade aan het gehuurde bestaande uit vermissing, als de huurder de sleutel van het gehuurde kan tonen en aangifte doet van de vermissing op Texel (of dat nu diefstal of verlies was) is bij de politie en een kopie van het proces verbaal daarvan aan verhuurder wordt overlegd. · Het gehuurde mag conform de Fietsen op Texel Algemene huurvoorwaarden het eiland Texel niet verlaten. Vermissingen welke zijn ontstaan buiten het eiland Texel vallen daardoor niet onder de Fietsen op Texel zekerheden.

Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

nl_NLNL

Pech- en reparatieservice

Voor reserveringen, beschikbaarheid en wijzigen van reserveringen, kunt u mailen naar: [email protected]

Pech- en reparatieservice

Voor reserveringen, beschikbaarheid en wijzigen van reserveringen, kunt u mailen naar: [email protected]

Openingstijden & depots